Araştıran Okul

Araştıran Okul Değerleri

*Okulumuzda bütün öğrenciler koşulsuz değerlidir.
*Okulumuz bütün öğrencilerin öğrenebileceğine inanır.
*Her öğrenci fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlara göre benzersiz olarak değerlendirilir.
*Adalet, işbirliği, birlikte öğrenme, araştırma, yardımlaşma olmazsa olmaz değerlerimizdir.
*Okulumuzdaki her birey çevreye karşı sorumlulukların farkındadır ve bunu hayatının bir parçası haline getirmiştir.
*Öğretmen mesleki gelişim eğitimleri okulumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
*Öğretmenlerimiz birlikte öğrenirler.
*Araştırmacı kimliği kazanma öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimizin önceliğidir.
*Okulumuz için anne-babaları öğrenme/eğitim sürecine doğru ve etkili katılabilmeleri temel bir önceliktir. Bu önceliğimiz destekleyecek anne-baba eğitimlerini okulumuzun en önemli işlevleri arasında görmekteyiz.
*Farklıklara saygı, demokrasi ve hukuk kültürü temel değerlerimizdir.
Kurucumuz

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ “Yönetim eğitilmeden, eğitim yönetilemez” Araştıran Okul Değerlendirme ve Akreditasyon Merkezi Kurucusu https://twitter.com/mmustafayavuz          www.arastiranokul.org
     Öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve iki aşamalı bir sınavı kazanarak okul A tipi bir okulda müdürlük görevlerinde bulundu. Çok sayıda ilimizde yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik eğitimler vermeye devam etmektedir. Türkiye’de bir ilk olan Araştıran Okul Değerlendirme ve Akreditasyon Merkezinin Kurucusudur. Uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayımlanan makaleleri dışında, www.arastiraokul.org, Hürriyet Eğitim ve eğitim ve eğitim internet sayfalarında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Editörlüğünü yaptığı “Yeni Nesil Okul”, “Eğitim Bilimine Giriş” ve yazarı olduğu “Öğrenme Liderliği” isimli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca 2018 yılında ülkemizin farklı illerinde görev yapan 26 öğretmenimizin okulda yaptıkları örnek uygulamaları içeren, geliri ihtiyacı olan öğrencilere bağışlanan #FarkYaratanEğitim isimli kitabın editörlerindendir.
Ölçekler

Akreditasyon sürecindeki okullar ulaşabilmektedir.

Kitaplar

Kurucumuz Prof. Dr. Mustafa Yavuz
çeşitli canlı yayın, konferans ve yazılarda AraştıranOkul® anlatımları ile tanıtımlara devam etmektedir.

Öğrenme Liderliği

Yeni Nesil Okul

Eğitim Bilimine Giriş

Fark Yaratan Eğitim
Hakkımızda

Araştıran Okulun kendisi de sürekli bir değerlendirme ve akreditasyon sürecinin içerisindedir.
Araştıran Okulun en önemli ilkelerinden birisi bilimselliktir.Gücünü, yeterliğini ve güncelliğini literatürden alır. Farklı üniversitelerde görev yapan akademisyen ve öğretmenler yaptıkları araştırmalarla ve literatürden beslenerek Araştıran Okul’un vizyon, misyon ve akreditasyon süreçlerini sürekli olarak güncellemektedirler.

      Researching School
Değerlendirme ve Akreditasyon
      Neden AraştıranOkul®

       İnsanların eğitimden beklentileri giderek farklılaşmaktadır. Bilgi toplumu ve küreselleşme ile birlikte artan uluslararası rekabet, bir taraftan öğrenmeyi ve okulu öne çıkarırken diğer taraftan bireyler okulda öğrenemediklerini okul dışı öğretim merkezlerinden öğrenme eğilimine girmektedirler. Değişimin öncüsü olması gereken okullar, değişimin hızına ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Kendi kendine değişemeyen okullar, sık sık dış müdahalelerle değiştirilmeye çalışılmakta bu durum travmalara neden olmaktadır. Bu nedenlerle okulların yönetim ve eğitim süreçlerini değerlendirip, onların gelişimine kılavuzluk edecek değerlendirme kuruluşlarına ihtiyacı vardır. Ayrıca bir dış değerlendirme ve akreditasyon sürecinden geçmeden kendisini başarılı ilan eden okulların kamuoyundaki kurumsal itibarı bakımından dış bir kanıta ihtiyaç duyması kaçınılmazdır.

        Akreditasyon; literatürde genel olarak “belirlenmiş standartlarda denklik sağlama” olarak tanımlansa da Araştıran Okul akreditasyonu hiçbir okulun diğerine denk olmamasını, farklılıkta yarışmasını ve mükemmellik arayışında olması demektir. Araştıran Okul yalnızca yolun sonunda nereye vardığınızı ölçüp-değerlendirmez. Hedefinizin ne olduğuna ve yolculuğunuzun nasıl gittiğini de inceler. Araştıran Okulun kendisi de sürekli bir değerlendirme ve akreditasyon sürecinin içerisindedir. Araştıran Okulun en önemli ilkelerinden birisi bilimselliktir. Gücünü, yeterliğini ve güncelliğini literatürden alır. Farklı üniversitelerde görev yapan akademisyen ve öğretmenler yaptıkları araştırmalarla ve literatürden beslenerek Araştıran Okul’un vizyon, misyon ve akreditasyon süreçlerini sürekli olarak güncellemektedirler. Eğitim alanında özel sektör yatırımları hızla artarken, eğitim standartlarının ve çıktılarının niteliğinin de yükselmesini amaçlıyoruz. Türkiye’de inşaattan, yemeğe, servisten, muhasebeye kadar farklı alanlarda değerlendirme-

“Kendin keşfet, Kendini keşfet”

akreditasyon kuruluşları mevcut. Örneğin iş güvenliği firmaları, yapı denetim firmaları, yeminli mali müşavirler vs. Ancak eğitsel anlamda değerlendirme-akreditasyon yapan kuruluş bulunmamaktadır.

       *AraştıranOkul un amacı; eğitim alanında değerlendirme-akreditasyon çalışmaları yaparak eğitimin niteliğini artırmak.
       *Değerlendirme ve akreditasyon sürecine dâhil olan okulların yönetici ve öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim eğitimleri vermek,
       *Öğrenci ve ailelere yönelik eğitimler düzenlemek,
       *Değerlendirme ve akreditasyon yoluyla kamuoyunu okulların niteliği hakkında doğru olarak bilgilendirmek.
Araştıran Okul öğrencilerin öğrenme çıktılarına odaklanmasının yanı sıra öğretmenlerin ve okul çalışanlarının iş doyumu, motivasyon, özerklik düzeyleri, örgütsel bağlılıkları ve mesleki gelişim olanaklarını ölçüp-değerlendirmektedir. Öğrencilerin öğrenme çıktıları 21. yüzyıl becerilerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu anlamda öğrencilerin aşağıda sırlanan becerilere sahip olmaları Araştıran Okul olmanın temel koşulları arasındadır.

Araştıran Okul’un temel değerlendirme boyutları:

 • Araştırma
 • Yaşam ve kariyer
 • Öğrenme ve yenilik
 • İletişim
 • Eleştirel düşünme
 • Finansal okur-yazarlık
 • Liderlik ve girişimcilik
 • İşbirliği becerileri
 • Teknoloji okur-yazarlığı becerileri

Araştıran Okul yönetici ve öğretmeninin sahip olması gereken beceriler:

 • Araştırma
 • İletişim
 • Teknoloji okur-yazarlığı
 • Liderlik
 • İşbirliği-birlikte öğrenme

     Bir okulun “Araştıran Okul” logosunu taşıma yeterliğine sahip olabilmesi için okulun amaç, yapı, kültür ve süreçlerinin #AraştıranOkul ölçütlerini taşıma kararlılığında ve yeterliğinde olması gerekir. Logomuzu taşıma yeterliğine sahip olmak isteyen okullar için ölçütlerimiz öğrenci, öğretmen, yönetici ve anne-babalar ve toplum için açık olarak belirtilmiştir.

Neden Araştıran Okulu Tercih Etmeliyim?

Daha FazlaMakaleler

Kurucumuz Prof. Dr. Mustafa Yavuz'a ait makaleler bulunmaktadır.
Araştıranokul®

Bu yazının amacı okul, eğitim, öğrenme ile ilgili kafa karışıklıklarını, zihinsel savrulmaları, şehir efsanelerini kendi sınırlılığı içerinde gidermeye çalışmaktır. Popüler eğitim gündemi Amerika, Japonya, Finlandiya ya da herhangi bir Avrupa ülkesinin eğitim sistemlerindeki değişimleri ya eksik ya da bağlamından kopuk olarak ele almak gibi bir yanılgı içerisindedir.Bu nedenle sizlere farklı değerlendirmelere göre başarısı ile öne çıkmış bazı ülkelerdeki okulların uygulamalarını en güncel haliyle sunmaya çalışacağım. Ardından 700’lü yıllara ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına götüreceğim, bakalım eğitimde neler değişmiş?...

İnsanların eğitimden beklentileri giderek farklılaşmaktadır. Bilgi toplumu ve küreselleşme ile birlikte artan uluslararası rekabet, bir taraftan öğrenmeyi ve okulu öne çıkarırken diğer taraftan bireyler okulda öğrenemediklerini okul dışı öğretim merkezlerinden öğrenme eğilimine girmektedirler...

Bir süredir ortaöğretime geçişi konuşuyoruz. Sınav yapsak mı yapmasak mı? Sınav yapacaksak açık uçlu bir sınav mı, çoktan seçmeli bir sınav mı olsun? Bu sorular hem zihnimizde hem de gündemde uçuşup duruyor.Ancak gerçek sorun sınav olmadığı için, çözüm de sınavın türünü değiştirmek ya da sınav yapıp yapmamakta değil aslında...

Araştıran Okul’un “Kendin keşfet, kendini keşfet” uygulama boyutunu desteklemek için geleneksel olarak uygulanan tek disiplinli öğrenmenin yerine farklı disiplinlerin bütüncül bir şekilde ele alındığı bir öğrenme yaklaşımının daha etkili olacağından yola çıkılarak ...

Okul en gerekli olanı değil, en kolay ölçebildiğini ölçer.
Tomo av hayvanlarının izini sürmeyi çok iyi biliyordu. Üstelik sadece gözleme dayalı olarak hayvanların ayak izlerinin kumda bıraktığı izleri takip ederek değil, kumu yorumlayarak ve hayâl gücünü kullanarak, hayvanla empati kurup...

Yenilikçiliğin antropolojik kökenleri Son yıllarda bir taraftan bütünleşik öğrenme, disiplinlerarasılık gibi kavramları kullanırken, diğer taraftan insana ait, insani olanı yalnızca psikoloji ya da teknoloji ile açıklamaya indirgemiş gibi görünüyoruz. Hâlbuki bütüncül ...

Tabloda PISA sonuçlarına göre yıllar içinde OECD puan ortalaması ile Türkiye puan ortalaması arasında değişim görülüyor. Bir bakışta bile anlaşılıyor ki PISA 2015 sonuçlarımız 2012`deki kısmi çıkışımızdan uzaklaşıp, 2003 yılının bile gerisine düşmüş durumda...

Öğrenme şeklimiz parmak izimiz kadar farklılık gösterebilir. Bazı öğrenciler öğrenme sürecinde bir başkasının yardım ve desteğine daha çok ihtiyaç duyarken, bazıları bu desteğe ihtiyaç duymayabilirler.Öğrenme ile ilgili araştırmaları okurken bireysel farklılıkların da...

PISA, TIMMS gibi küresel sınavlarda başarılı olan ülkeler eğitimin niteliğini artırmak için okul müdürlerinin seçimi, yetiştirilmesi ve performanslarının değerlendirilmesine de önem vermektedirler. Müdürler, rollerini okulun yöneticisi olmaktan daha çok, okullarının ve eğitimin lideri olarak algılamalıdırlar...

Madem eğitim politikaları veriye dayalı olmalı diyoruz, bu yazıda da ulusal ve uluslararası araştırmalardan yola çıkarak Türk eğitim sistemine yönelik en net önerilerime yer vermek istedim. İşte 2018 için öneriler: 1- Okul öncesi eğitimden yararlanan öğrenci sayısını artırmadan olmaz. 2- Ailelere eğitsel oyun öğretmek gerekiyor. Sayı hissinin erken dönemde oluşabilmesi...

Nitelikli bir eğitimi, okul öncesinin de öncesine almamız gerekiyor. Bunun da tek yolu anne-baba eğitimidir. Gerçekten de bir insanı eğitmeye kendisinden başlamak çok geç.Özellikle de ülkemiz için. Anne-baba eğitimi çoğu zaman atladığımız en kritik aşama.Benim takip ettiğim hiçbir ülkede zorunlu eğitim 5 yaşından önce başlamıyor ...

Eğitimde değişimin üç koşulu...

Büyülü bir kelime olarak değişim; Obama örneğindeki gibi birçok lidere seçim kazandırdı. Eğitim sistemlerinde de değişimi; çoğu zaman kuru bir slogan, bazen değişim adına yola çıkılıp başlangıç koşullarını arar duruma gelerek, daha az olarak da gerçek bir değişim yaratan bir başarı hikâyesi olarak görüyoruz.

Devamı

BİRAZ SOYUT ANLATABİLİR MİSİN ANLAYAMIYORUM?

Biraz Soyut Anlatabilir Misin? Anlayamıyorum... Zihinsel bilgisinden ötürü insan, dış dünyanın görünüşleriyle ne denli az dost ve senli benli ise onu en yüksek soyut güzelliğe götüren güç de o derece büyük olur (Worringer, 1985).

Devamı

ZORLA ÖĞRENME OLMAZ...

Herbert C. Kelman insanların toplumsal kurallara uyma nedenlerini itaat, özdeşim kurma ve benimseme olarak ayırt eden ve kavramlaştıran bir sosyal etik profesörüdür. Şimdi Kelman tarafından geliştirilen kuram mükelleflerin vergi verme davranışlarını açıklayabilir mi? Bakalım.

DevamıBizimle İletişime Geçiniz.

Gmail: arastiranokul@gmail.com
Telefon: 05532910375


Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, TGB1 Alanı, Akademi mah. Gürbulut Sok.
No: 67,Ofis No: F-117
Selçuklu; Konya